Geschiedenis

De "Deutschen Kraftfahrzeug Überwachungs Verein" oftewel DEKRA is opgericht in Berlijn in 1925. Inmiddels is het hoofdkantoor van DEKRA AG gevestigd in Stuttgart. De strategie bestaat uit verdere internationalisering en schaalvergroting, waaraan invulling wordt gegeven door een gerichte combinatie van organische groei en acquisities. Zo ook in Nederland, waar inmiddels meerdere takken van het bedrijf actief zijn.

Van KEMA Quality naar DEKRA

De geschiedenis van DEKRA Certification, het voormalige KEMA Quality, gaat terug tot 1927. Toen werd KEMA in Arnhem gevestigd als keuringsinstituut voor de Nederlandse elektriciteitssector. Voormalig KEMA Quality was tot november 2009 onderdeel van N.V. KEMA. Inmiddels maakt KEMA Quality onder de naam DEKRA Certification B.V. onderdeel uit van DEKRA, een internationaal opererende firma op het gebied van veiligheid. Meer informatie over de integratie van KEMA Quality naar DEKRA vindt u in ons overzicht van veelgestelde vragen.

Hoewel de veiligheidskeuring en certificatie van elektrische apparaten nog steeds tot de kernactiviteiten van DEKRA Certification behoort, zijn we de afgelopen jaren uitgegroeid tot een onderneming die wereldwijd opereert op het gebied van het testen en certificeren van elektronische apparatuur, medische hulpmiddelen en apparatuur die wordt gebruikt in omgevingen met verhoogd explosierisico. Daarnaast zijn we actief op het gebied van het toetsen en certificeren van kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsystemen.

In Nederland kennen veel mensen ons van het veiligheidskeurmerk KEMA-KEUR. Dit keurmerk, dat dateert uit 1927, is bedoeld om aan te geven dat componenten en eindproducten de vereiste veiligheidstests - gebaseerd op internationale standaards - hebben doorstaan.